BKF støtter studiemiljøet på kunstakademierne

BKF vil være med til at sikre et godt studieliv på landets kunstakademier. Derfor kan du nu som studentermedlem i BKF søge om tilskud til lokale initiativer og projekter på et af landets tre kunstakademier.

Det kan f.eks. være studenterstyrede masterclasses, et foredrag, en ekskursion eller lignende arrangementer, der kommer dig og dine medstuderende til gode.

Det skal du gøre:
Send en ansøgning på maks. to A4 sider, hvor du beskriver:

1) Projektets indhold (beskrivelse, realiseringstidspunkt, lokation, deltagere/oplægsholder mfl.)
2) Begrundelse for hvordan det sikrer bedre studiemiljø
3) Vedlæg budget for både indtægter og udgifter.
4) Kontaktoplysninger.

Der kan maksimalt søges om kr. 10.000 pr. projekt.

Ansøgninger behandles løbende – Dvs. uden frist for ansøgning.

Ansøgningen sendes til Billedkunstnernes Forbunds uddannelseskoordinator Karen Mette Fog Pedersen på kmfp@bkf.dk