Henrik Plenge Jakobsen er mentor i Billedkunstnernes Forbund

Bio:
Henrik Plenge Jakobsen er født i 1967 i København og arbejder med koncept og appropriations kunst.

Hans kunstneriske praksis kan på et overordnet niveau opfattes som en slags diagnose af de grundbetingelser, vi som individer og samfund præsenteres for og må forholde os til. Det betyder, at hans værker både kan tage udgangspunkt i såvel universelle eksistensvilkår som i specifikke historiske, socio-politiske eller kulturelle eller sproglige problematikker.

Henrik Plenge Jakobsen udgangspunkt er idébaseret. Det betyder, at ideen kommer først, hvorefter den føres ud i livet i en gestaltning hvis udtryk kan spænde over skulptur, installation, tekst, lydkomposition, film, maleri, performance og som projekter og udsmykninger i det offentlige rum. Henrik Plenge Jakobsen har udstillet og arbejdet internationalt i de seneste 25 år.

Foto: Malene Nors Tardrup.

Studier :
1987-94 Det Kongelige Danske Kunstakademi, København
1992-93 Institut des Hautes Etudes en Art plastique, Paris
1992-93 Ecole Nationale Supérieur des Beaux Arts, Paris

Kompetencer:
Skulptur, Installation, performance samt kunst i det offentlige rum.

www.henrikplengejakobsen.net

plenge@henrikplengejakobsen.net

Henrik Plenge Jakobsen: Coco Pendulum & Red Eart Knight Pattern 2015.

Focualts pendul and teglstens gulv. Bronze, stål, electromeckanisk drev 3600 x 25 x 25 cm. 320 kvadratmeter håndlavet teglsten.

Udsmykning for Trafiktårn Øst, København. Foto: Anders Sune Berg.