Bodil Nielsen er mentor i Billedkunstnernes Forbund

Bio:

Bodil Nielsen er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (1986-1993) og arbejder med maleri, grafik og installation. Ud over arbejdet på atelieret så underviser hun i perioder og deltager i forskellige kollegiale samarbejder. Tiden i atelieret er central, da det danner grundlaget for resten. De mere udadrettede aktiviteter giver energi og ny drivkraft. Samtaler med kolleger har høj prioritet.

Bodil Nielsens maleri handler om det at opleve, om forventning og erindring, om forholdet mellem beskuer og værk, rum og flade, tæt på og langt fra, mellem enkeltdele og mellem del og helhed.

Bodil Nielsen ønsker med sine malerier at skabe et resonansrum for de billeder vores indre blik allerede er fyldt med. Malerierne taler på den måde ud i et fælles rum, hvor billedet “skabes” idet det opleves.

Bodil Nielsen arbejder med former, der placerer sig et sted mellem ornamentets stiliserede natur og et geometrisk, formelt repertoire.  Hendess maleri har fra starten befundet sig på kanten af traditionen: i en niche mellem den konkrete kunsts konstruktive formopbygning af ’rene’ linjer og farver og en åben brug af dekorative elementer hentet fra verdener udenfor den finkulturelle.

Allerede tidligt i sin praksis greb Bodil Nielsen, i stedet for penslen, malerrulle og skabelon og lagde hermed ’distance’ imellem sig selv og lærredet. En distance, der gav plads til beskueren. Via dette greb opstod samtidig et andet forhold til rummet, der nu ikke længere var begrænset af penselsporenes skala.

Hendes seneste malerierne kan opleves som fortættet stoflighed hvor transparente og helt mættede farver skaber en oplevelse af en næsten organisk dybde i fladen. Maleriernes farvefelter er vagt definerede, skyggeagtige. De markerer tilstedeværelse, som et flygtigt forslag.

Vi bliver opmærksomme på det forhold, at vi ser punktvist, ikke plant, og ofte ‘vuggende’ eller i “spring” og “glimt”. Set på afstand opleves malerifelterne i relation til i det omgivende rum og artikulerer beskuerens oplevelse af væren og bevægelse igennem rummet. Måske har organiseringen af farvefelterne en koreografisk virkning ud i det omgivende rum?

Bodil var i perioden 2014-17 medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst – og blev i 2013 tildelt Eckersberg Medaillen.

(Se mere på www.bodilnielsen.dk)

Bodil bor i København