BKFs Region København/Frederiksberg holder salon hver anden måned

13.05.18 | Opslagstavle

BKFs Region København/Frederiksberg inviterer hermed alle interesserede til deres saloner, der holdes

den første tirsdag hver anden måned hos

BKF
Vingårdstræde 10, 1.th.
1070 København K

Førstkommende møde afholdes (afvigende fra reglen om den 1. tirsdag i hver anden måned):

  • Tirsdag den 4. september kl. 18

Der vil være ost, pølse og kaffe (man kan også tage mad med).
Tilmelding ikke nødvendig.

Tegninger fra tidligere møder af Jeff Ibbo